Dişsiz Vaka
Cerrahi kılavuzların yapım aşamasın da ağız içerisin de yeterli diş sayısına sahip olmayan ve tam dişsiz vakalar da gerekeli olan datalar.
Dişsiz Vaka Cerrahi kılavuzların yapım aşamasın da ağız içerisin de yeterli diş sayısına sahip olmayan ve tam dişsiz vakalar da gerekeli olan datalar.

Tam dişsiz veya yeterli diş sayısı olmayan hastalar da tomografi datalarını ve ağız içerisinden alınan ölçü datalarını planlama yazılımların da match etmek mümkün olmadığından farklı bir yol izlenir.